safety

SafeSystem

“A munkabiztonság a fejekben kezdődik.”

Gépgyártás, szállítmányozás, katonaság, rendőrség. Néhány olyan terület és iparág amelyben az irodai munkától eltérően a munkabiztonság az egyik legfontosabb vállalati szempont. Ezekben a szakmákban és iparágakban nem a kreativitás vagy az esztétikai érzék vizsgálata a célszerű, hanem a pontosságé, az éberségé vagy az alaposságé. A munkabiztonság és az ahhoz való hozzáállás ugyanakkor éppúgy a személyiségben rejlik, mint bármely más jellemző, mindössze fókuszáltabb és tapasztalatokon alapuló vizsgálatot kíván meg. A hagyományos felfogással szemben mi hiszünk abban, hogy nem a monotóniatűrés vagy a figyelmi képességek felmérésére az előremutató, hanem a mélyen beágyazott személyiségjellemzők felderítése.

A HOGAN MUNKABIZTONSÁGI MEGKÖZELÍTÉSE

Széleskörű szakmai tapasztalat: A Hogan SafeSystem riport ügyféligények alapján, kutatási projektek tapasztalatain született meg. Egyszerű és lényegretörő, csak a munkabiztonság szempontjából releváns területeket ragadja meg a személyiségjellemzők szintjén. Ezek stabilak és a mély meggyőződést tükrözik, így az eredmény megbízhatóbb más eszközöknél.

Kiválasztás vagy felmérés: A riport eredménye igen vagy nem jellegű döntést alapozhat meg egyes iparágak személyi állományának kiválasztásában, miközben a már dolgozó munkaerő felmérésére is alkalmas. Ez utóbbi esetben a munkabiztonsági tréningek megalapozására szolgál, hiszen megmutatja, hogy az állományból kinek van szüksége valójában fejlesztésre vagy oktatásra. Ezáltal költséghatékonyabb és olcsóbb lehet a képzés.

Baleset, selejt-termék vagy megbízhatóság: Bármilyen káresemény is fenyegesse a vállalatot, a Hogan SafeSystem riport mindenképpen felderíti az emberi erőforrások hiányosságait vagy éppen erősségeit. A munkabiztonsághoz való hozzáállás megismerésével és fejlesztésével közvetett (rossz PR) és közvetlen (társadalombiztosítás) költségektől szabadulhatunk meg.

Hat meghatározó dimenzió

A munkabiztonság vizsgálata nem egyszerű személyiségvizsgálat. Az egyéb területeken előnyös jegyek itt kockázatot hordozhatnak magukban. Az alábbi területek együttes vizsgálata célszerű:

  • Szabálykövetés
  • Hangulatkezelés
  • Éberség
  • Óvatosság
  • Nevelhetőség
  • Stabilitás

Hogan SafeSystem riportok

SafeSystem Riport

A Safety Riport egy grafikus összefoglaló és szöveges értelmezés az egyén munkabiztonsággal kapcsolatos viselkedéséről hat, szakmailag indokolt kompetencia mentén: szabálykövetés, stressztűrés, higgadtság, éberség, kockázatvállalás és tréningelhetőség. Emellett rámutat erősségekre általános munkahelyi alkalmazkodással kapcsolatban, bizonyos munkakörnyezetben. A riport eredménye igen/nem jellegű döntést alapozhat meg személyi állomány kiválasztásában. Az egyén kiválasztásán túl a fizikai munkások csoportbeosztására is alkalmas.
Minta riport:

Share This