Hogan SELECT

Hogan

Dr. Joyce és Robert Hogan évtizedeket töltöttek tudományos kutatással, hogy elsőként mutathassák ki a személyiség hatását a szervezeti hatékonyságra. 1987-ben történt megalapításával a Hogan az elsők között intézményesítette a személyiségmérő eszközök használatát a munkahelyi teljesítmény növelésében.

A Hogan-féle mérőeszközök zászlóshajója, a Hogan Personality Inventory volt az első, üzleti környezetre adaptált személyiségteszt, miközben a Hogan Development Survey volt az első, amely a standard személyiség-modelleken kívül eső, teljesítményre nézve kockázatos faktorokat is azonosította.

Ha a teljesítmény előrejelzéséről van szó, csak három dolog számít: el tudod-e végezni a munkád, élvezettel végzed-e a munkád és mi az, ami az utadba állhat. A személyiség felmérése objektív és pontos választ ad ezekre a kérdésekre, és ezáltal megbízatóan jósolja meg a jövőbeli teljesítményt.

nyelven

világszerte végzett online értékelés

hitelesítési vizsgálat

pozíció és munkakör

Előre jelezzük a teljesítményt

w

Személyre szabott visszajelzés

Több, mint 60 pszichológus tanácsadóval rendelkezünk, akik személyre szabott visszajelzést adnak a Hogan riportok alapján.

Testreszabott normák

Az adott országhoz leképezett eredményeket kap, globális normáink pedig lehetővé teszik a standardizált összehasonlítást nyelvek és kultúrák között.

Szerezzen Hogan minősítést

A minősített Hogan tanácsadói képzés elvégzésével Ön is szakértőjévé válhat a tesztek és riportok értelmezésében. További információ.

Hogan mérőeszközök


HOGAN PERSONALITY INVENTORY

A NAPOS OLDAL

EL TUDJA VÉGEZNI A MUNKÁT?

A Hogan Personality Inventory 7 skálája megmutatja, hogyan viselkednek az emberek a hétköznapokban, amikor a legjobbat nyújtják. A normál személyiség feltérképezésével jelzi előre a munkahelyi teljesítményt.

A HPI-t kifejezetten az üzleti szféra számára fejlesztették ki. Azokat a személyiségösszetevőket méri, amelyek a munkahelyi sikeresség, kapcsolatok, tanulmányok és életvezetés szempontjából a legszükségesebbek.

Mindegy, hogy szervezeti értékelés bevezetéséről vagy vezetőfejlesztésről van szó, a HPI alapú riportok hatékonyan segítenek a személyiség fő faktorainak feltérképezésében és a munkahelyi sikerek előrejelzésében.

ÖNSZABÁLYOZÁS
magabiztosság, önértékelés, nyomás alatti higgadtság
AMBÍCIÓ
törekvés, versengés, vezetői szerepek felvállalása
TÁRSASÁGKEDVELÉS
extraverzió, szociális interakciók iránti igény
SZEMÉLYKÖZI ÉRZÉKENYSÉG
tapintat, empátia, kapcsolatok fenntartásának képessége
SZISZTEMATIKUS
önfegyelem, felelősségvállalás, alaposság
KÍVÁNCSISÁG
képzelőerő, kreatív potenciál, érdeklődés
TANULÁSHOZ VALÓ VISZONY
teljesítményorientáció, oktatás értékelése

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

A SÖTÉT OLDAL

MI AKADÁLYOZHATJA ÖNT?

A Hogan Development Survey 11 skálája megmutatja, hogy az emberek hogyan viselkednek stressz vagy nyomás alatt. Azonosítja azokat a személyiségalapú buktatókat, amelyek akadályozhatják a karrier kibontakozását.

A HDS skálák erősségként is megjelenhetnek normál helyzetben. Fáradtság, extrém stressz vagy zavartság esetében azonban ezek a buktatók hátráltatják a hatékonyságot és az üzlet minőségét, valamint veszélyeztetik az emberi kapcsolatokat is.

A HDS segíthet visszaszorítani a negatív jellemzőkben rejlő kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a munkahelyi sikereket, kapcsolatokat és az életvezetést.

IMPULZÍV
szeszélyes, nehéz a kedvében járni, lobbanékony
SZKEPTIKUS
gyanakvó, érzékeny a kritikára, félreértésre számít
ELŐVIGYÁZATOS
kockázatkerülő, lassan döntő, változáskerülő
TARTÓZKODÓ
zárkózott, empátiát nélkülöző, szótlan
ÖNHATALMÚ
látszólag együttműködő, makacs, sértődékeny
MAGABIZTOS
arrogáns, túlságosan magabiztos, mindenható
KALANDVÁGYÓ
elbűvölő, kockázatvállaló, ingerkereső
EXHIBICIONISTA
melodramatikus, figyelemkereső, félbeszakító
FANTÁZIADÚS
kreatív, különc gondolkodású
ALAPOS
precíz, nehéz a kedvében járni, mikormenedzser, alapos
ALKALMAZKODÓ
szolgálatkész, önállótlan, beleegyező

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

A BELSŐ

SZERETNI FOGJA A MUNKÁT?

A Motives, Values, Preferences Inventory 10 skálája azokat az alapértékeket, célokat és érdeklődést méri, amelyek befolyásolják a munkahelyi elégedettséget és irányt szabnak a karriernek. Azonosítja az ideális munkakört, pozíciót és munkakörnyezetet a személy számára.

Az MVPI biztosítja a szervezet számára, hogy az új alkalmazottak értékei megfelelően illeszkedjenek a
munkahelyi környezetbe. A teszt arra is alkalmas, hogy a csapattagok kompatibilis és ütköző értékeit azonosítsa.

Az alapértékek egy személy identitásának alkotóelemei és meghatározzák ösztönzőit – ezek azok a dolgok, amelyekre leginkább vágyik és szeretné elérni.

ELISMERÉS
dicséret, hírnév, elismerés iránti vágy
HATALOM
siker, státusz, irányítás iránti vágy
HEDONIZMUS
öröm, szórakozás, élvezetek iránti vágy
ÖNZETLENSÉG
mások és a társadalom segítése
CSOPORTHOZ TARTOZÁS
szociális interakciók élvezete és keresése
HAGYOMÁNY
erős, személyi értékek iránti elkötelezettség
BIZTONSÁG
megjósolhatóság, struktúra és rend iránti vágy
PROFITORIENTÁCIÓ
pénz, befektetés és üzleti lehetőségek iránti érdeklődés
ESZTÉTIKA
kinézettel, érzettel, designnal kapcsolatos törődés
TUDOMÁNY
adatok, technológia, tudás iránti vágy

Hogan Riportok

Hogan SELECT

Advantage

Az Advantage Riport hatékony és gyors eszköz arra, hogy ennek segítségével határozott és biztos döntést hozhassunk kezdő munkakörökben, belépési szinten lévő munkatársak alkalmasságára vonatkozóan.

A riport 3 fontos kompetencia-területen elemzi a kitöltőt, amely területek a megbízhatóság, a higgadtság és az ügyfél-orientáltság. Mindegyik kompetencia több összetevőn alapulva, részletes leírással készül, a végeredmény pedig százalékos formában jelzi a személy alkalmassági szintjét, így biztosítva az azonnali és hatékony döntést, amellyel akár több ember is könnyedén összehasonlítható.
Minta riport:

Express

Az Express Riport alapvető célja, hogy a kiválasztási döntés meghozatalában segítse a döntéshozót. Ennek megfelelően azonnal bevethető és három alkalmassági szinten konkrét megállapítást tesz a kitöltő beválására. Legfontosabb előnye, hogy létező munkakörcsaládok mentén nagymintás kutatási háttérrel rendelkezik az adott munkakörben elvárható és releváns kompetenciákat illetően. Ezek úgynevezett kiválósági sávokban reprezentálódnak, és a grafikus ábrázolásban kerülnek feltüntetésre. Ha a jelölt eredménye ezekbe esik, a kiválasztás indokolt lehet. A riport emellett szöveges értékelést is tartalmaz az alkalmasságra, az erősségekre és a gyengeségekre valamint a jelölt interjústílusára. Hét alapvető személyiségjellemző mentén elemzi a személyt, amely jegyek a következők: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony.
Minta riport:

Hogan LEAD

Leadership Potential Riport

A Potential riport a személy vezetői képességeivel foglalkozik. A hét alapvető személyiségdimenzió mentén kompetencia és következmény szintjén emeli ki és mutatja be a személy viselkedését, melyekre adott esetben fejlesztési javaslatokat is megfogalmaz. Dimenziónként öt, kifejezetten vezetői kompetenciát részletez, amelyek tehát kifejezetten vezetői munkakörnyezetben fontosak, és például a csapat teljesítményét is befolyásolják. A riport ezen felül alskála szinten is tartalmazza a személy eredményeit, amely kiváló alapot nyújt egy mélyebb fejlesztési folyamathoz.
Minta riport:

Leadership Challenge Riport

A Challenge riport leírja, hogy a személy hogyan gondolkodik, hogyan viszonyul a döntési helyzethez, valamint hogyan kezeli a beosztottjait stresszhelyzet, nyomás, fáradtság vagy unalom alatt. A riport továbbá rámutat az adott vezető azon viselkedéseire, melyek a karrierjét veszélyeztethetik, illetve gátolhatják egy koherens és jól teljesítő csapat felépítésében. Ezen buktatók fő veszélye, hogy az adott személy erősségeiből fakadhatnak, és nem feltétlenül a döntés minőségét vagy jóságát veszélyeztetik, hanem azt, ahogy a vezetői ezeket meghozza, közzéteszi és elfogadtatja. Ezáltal nem a szakmai oldalra vonatkoznak, hanem az interperszonális, kapcsolódó elemekre, amelyek a döntéssel járnak. A riport összesen 11 veszélyzóna mentén mutatja be a jelöltet, különböző rizikó-kategóriákba sorolva őt, bemutatván, hogy milyen rögzült viselkedéses forma vezethet az ő és sok esetben a vezetett szervezet vagy csapat bukásához.
Minta riport:

Leadership Values Riport

A Values riport azokat az értékeket, vágyakat, preferenciákat tárja fel, amelyeket a személy életében fontosnak tart, és elérésükre törekszik. Ezek az ő motivátorai, amelyek jelenlétében elkötelezett és kiváló munkát végez az adott szervezetben. A riport továbbá megmutatja ezen motivációs források fényében azt a környezetet, illetve vállalati kultúrát amelyben ő a legjobban érzi majd magát, továbbá fényt derít arra is, hogy a személy, mint vezető, mivel motiválja és hogyan vezeti majd saját beosztottjait.
Minta riport:

Coaching Riport

A Coaching riport egy kiegészítő, bizonyos tekintetben munkafüzet jellegű külön összegző riport, amely a Potential, a Challenge és a Values riportokat fogja össze. Egy öt lépéses struktúrában gondolkozva viszi végig a személyt a csatolt dokumentumokon és egy önindította, önmaga által kormányzott fejlesztési folyamaton, ahol különböző feladatokat is állít a személy elé. Kiválóan alkalmazható coaching során.
Minta riport:

Hogan DEVELOP

Career Riport

A Career Riport leírja, hogy az egyén hogyan viselkedik különböző üzleti körülmények között, erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg, valamint részletes fejlesztési javaslatokat tartalmaz karrier menedzsmenttel kapcsolatban. Hét alapvető személyiségjellemző mentén elemzi a személyt, amely skálák eredményeit szövegesen és grafikusan is ábrázolja. Ezek a jegyek a következők: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony. A riport továbbá pontosan meghatározza azokat a viselkedési tendenciákat, amelyek hatással lehetnek a munkahelyi teljesítményre. Mivel a skálák eredményei önmagukban is szerepelnek, a személyiséget illető teljes rajz lehetővé teszi, hogy konkrét helyzetek, munkakörök és feladatok kapcsán is előrejelezzük az adott személy beválását.
Minta riport:

Manage Riport

A Manage Riport a teszt kitöltőjének felettese számára ad részletes szöveges és grafikus leírást az adott illető erősségeiről, fejlesztendő területeiről, továbbá arról, hogy az adott illetőt hogy lehet hatékonyan vezetni, hogy érdemes vele kommunikálni. Megmutatja, hogy a felettesnek mire kell vigyáznia a jelölt kapcsán, és mikre építhet mind a hét fontos személyiségdimenzióban: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony.
Minta riport:

Compass Riport

A Compass Riport a személy értékstruktúráját tárja fel, azokat a motivációkat és szükségleteket, amelyek mozgatják az élete és mindennapi munkája során, továbbá azokat is, amelyek közömbösek számára. A riport kiválóan alkalmas a Személy-Munkakör és a Személy-Munkakörnyezet (vállalati kultúra) közötti megfelelés eldöntésére, hiszen a vállalati értékekkel és kultúrával összehasonlítva fény derül a különbözőségekre és együttállásokra. Ezen kívül a riport előrejelzi, hogy az adott személy vezetőként milyen motivációs környezetet fog teremteni beosztottjai számára.
Minta riport:

Néhány ügyfelünk, akik Hogan mérőeszközöket vettek igénybe

Share This