Hogan SELECT

Hogan SELECT

“Megalapozott kiválasztási döntések.”

Mindenki hozott már rossz kiválasztási döntést. A kutatások számadatai azt mutatják, hogy az új alkalmazottak fele kudarcot vall. Figyelembe véve, hogy egy rossz kiválasztási döntés az adott pozíció éves fizetésének 150%-ába is kerülhet a cégnek, jobb ha ez nem történik meg újra és újra. Mi segítünk a jó döntés meghozatalában.

A HoganSelect riportok arra használják a személyiség felmérését, hogy feltárják a jelentkező munkastílusát, megértessék alapmotivációit és azonosítsák azokat a viselkedéseit, amelyek teljesítménycsökkenéshez vezethetnek. Ezzel a betekintéssel felfegyverkezve megvan a lehetőség a kiválasztás javítására, valamint a hatékonyság és a profit növelésére.

Hogan SELECT Riport

Advantage

Az Advantage Riport hatékony és gyors eszköz arra, hogy ennek segítségével határozott és biztos döntést hozhassunk kezdő munkakörökben, belépési szinten lévő munkatársak alkalmasságára vonatkozóan.

A riport 3 fontos kompetencia-területen elemzi a kitöltőt, amely területek a megbízhatóság, a higgadtság és az ügyfél-orientáltság. Mindegyik kompetencia több összetevőn alapulva, részletes leírással készül, a végeredmény pedig százalékos formában jelzi a személy alkalmassági szintjét, így biztosítva az azonnali és hatékony döntést, amellyel akár több ember is könnyedén összehasonlítható.
Minta riport:

Express

Az Express Riport alapvető célja, hogy a kiválasztási döntés meghozatalában segítse a döntéshozót. Ennek megfelelően azonnal bevethető és három alkalmassági szinten konkrét megállapítást tesz a kitöltő beválására. Legfontosabb előnye, hogy létező munkakörcsaládok mentén nagymintás kutatási háttérrel rendelkezik az adott munkakörben elvárható és releváns kompetenciákat illetően. Ezek úgynevezett kiválósági sávokban reprezentálódnak, és a grafikus ábrázolásban kerülnek feltüntetésre. Ha a jelölt eredménye ezekbe esik, a kiválasztás indokolt lehet. A riport emellett szöveges értékelést is tartalmaz az alkalmasságra, az erősségekre és a gyengeségekre valamint a jelölt interjústílusára. Hét alapvető személyiségjellemző mentén elemzi a személyt, amely jegyek a következők: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony.
Minta riport:

Share This