A Competences in action a HR szakemberek számára létrehozott egy napos kép-zés, melynek során egy merész (mérhető, effektív, releváns, ésszerű és szofisz-tikált) kompetencia-rendszer létrehozását és frissítését sajátíthatják el a részt-vevők. A cél egy átfogó és gyakorlatias módszertan elérése, amely hosszútávon is stratégiai értéket teremt.

 

Tedd mérhetővé!

Egy kompetencia csak mérési eljárással tudja betölteni funkcióját. Mi segítünk abban, hogy milyen módszerekkel, eljárásokkal vagy éppen skála-kombinációkkal érdemes az egyes elemeket feltérképezni.


Tedd effektívvé!

Egy teljes vállalati spektrumban bevetett rendszert nem csak a szakér-tők, hanem a laikusok is hatékonyan kell használjanak. Mi segítünk úgy fogalmazni és definiálni, hogy mindenki számára érthető, átlátható és jól alkalmazható legyen


Tedd relevánssá!

Egy XXI. században kialakított modell épüljön XXI. századi elméleti ke-retre és háttérre, valamint a szervezet saját specifikumaira. Mi a leg-frissebb személyiség és motivációs elméletekkel segítjük a munkát.t.


Tedd ésszerűvé!

Egy élő és hasznos modell nem csak diagnosztikára alkalmas, hanem egyfajta szótár is azoknak, akik fejlődni szeretnének az egyes kompe-tenciák mentén. Mi segítünk fejlesztési javaslatokat hozzárendelni az elemekhez.


Tedd ésszerűvé!

Egy rendszer csak redundanciák és zavaró átfedések nélkül válik hasz-nálhatóvá a kiválasztás, a fejlesztés vagy éppen a talent-management összefonódó területein. Mi segítünk kiválogatni és kiértékelni a hason-ló eseteket.


Kiknek szól ez a tréning:

Mindazon HR szakemberek számára, akik saját rendszert kívánnak kialakítani az alapoktól vagy meglévő rendszerüket szeretnék modernizálni.

Mit ad a CIA tréning?

GYAKORLATI TUDÁS

Azonnal használható ismeretek egy rendszer építése során: gyűjtés, leválogatás, mérés, ki-terjesztés, stb.


RENDSZER-SZEMLÉLET

Humán kompetenciák közötti gyakori össze-függések, kapcsolat-rendszer és személyi-ség/motivációs alapok.


SAROKPONTOK

Egy működő rendszer legfontosabb kritériu-mai: mennyiség; szintek, tartalom, stb.


ELLENŐRIZHETŐSÉG

Módszerek a rendszer és elemei validitásának ellenőrzésére többféle formában.


KEZDETI TÁMOGATÁS

A rendszer kialakításá-nak kezdetén nyújtott segítség, szervezés és együttgondolkodás


Miért az ASH-val

Saját kompetencia-rendszer

Fejlesztéseknél és kiválasztásoknál használt saját rendszer, 62 egyedi kom-petenciával.


30 éves tapasztalat

Benchmark-kutatások, egyedi igények és ismert modellek (Pl.: Lominger, Denison, DDI, stb.) során összegyűjtött tudásanyag


Mérőmódszerek

Assessment Centerek, Hogan-tesztek és Behavioral Event Interjúk napi hasz-nálata egyedi kompetenciák feltérképezésében


Jelentkezés a tréningre

Jelentkezési lap letöltéséért kattintson ide