EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT
A modern vállalat munkavégzési rendszerei egyre inkább a csapatjáték irányába tolódnak, az állandó osztályok és viszonyok helyét sok helyen a team-szervezet veszi át. Ennek megfelelően a vezetők számára komoly segítséget nyújt a csapat egészének jellemzése és az együttes profil vizsgálata. Mi, az Assessment Systems-nél hiszünk abban, hogy az egész több, mint a részek összege, azaz a tagok együtt jobb teljesítményre képesek, mint külön-külön összeadva. A Team Profil ezt a pluszt (vagy esetenként mínuszt) igyekszik felderíteni a tagok egyéni jellemzőinek vizsgálatán keresztül.

MI A TEAM PROFIL?
A Team Profil egyéni riportok alapján készül, és magában foglalja minden már meglévő vagy potenciális tag eredményét. A jellemzők a Hogan tesztek és riportok már ismert skáláin keresztül lépnek át a profilba, amely grafikusan is prezentálásra kerül. A résztvevők megismerik egymás eredményeit, megtudhatják, hogy miben hasonlítanak egymáshoz és miben különböznek. A profil segítségével csoportdinamikai folyamatok nyernek értelmet, illetve fény derül a csapat, mint egész fejlesztendő területeire, erősségeire és gyengeségeire is.

Emberek, helyzetek, szerepek
A csapatmunka lényege feladattól függően általában szerepeken alapszik – néha formális, néha informális szerepeken. Vajon ki a csapat lelke, vajon a legmegfelelőbb ember a csapatvezető, a pénzügyes? A Team Profil egyik legerősebb felhasználási területe, hogy megállapítja, vajon a hivatalos szerepek megfelelően vannak-e elosztva a csapatban, kinek mire kell odafigyelnie, illetve ki miben segítheti a másikat. Ezen kívül felfedi az informális szerepek eloszlását, a ki nem használt lehetőségeket.

Társaságkedvelés versus Csapatmunka
Ha egy csapatról van szó, a jó teljesítményhez nem elég, hogy a tagok társaságkedvelése magas legyen – ahogy ezt sok leegyszerűsítés gondolja. A Team Profil éppen ezért több releváns dimenzióban veti össze a tagok személyiségjellemzőit, fejlesztési vagy változtatási javaslatokat téve az egyéni szereplőknek is. A csapat sikere és tagjainak elégedettsége sok esetben az értékek és motivációk közösségén múlik, amely szintén elemzésre kerül.